HJÄLPA vzw

[jælpa] - Zweeds: helpen, ondersteunen


Even if you cannot do everything, do something

En omdat we willen helpen. Dieren in het algemeen, honden in het bijzonder, en nog meer specifiek een aantal organisaties die we persoonlijk kennen en die zich belangeloos inzetten voor hondjes die het echt nodig hebben. Via onze activiteiten verzamelen we geld en materiaal dat dan integraal onder de door ons ondersteunde organisaties verdeeld wordt en maken we andere dierenliefhebbers warm om zich ook te engageren.

Onze activiteiten

Snuffelmatten

Een snuffelmat is ideaal om de hond ook binnenshuis zijn speurzin speels te laten ontwikkelen. Verstop de snoepjes zo diep mogelijk tussen de repen van de snuffelmat, en uw viervoeter is weer een tijdje bezig om ze er één voor één weer uit te halen.

Hjälpa maakt de snuffelmatten eigenhandig op artisanale wijze en in verschillende maten en kleuren, zodat ze door elk type hond gebruikt kunnen worden. Laat ons weten hoe u ze wil, en wij maken ze voor u voor een zeer demokratische prijs.

Inzamelen materiaal

De asielen in Spanje, Roemenie en Turkijke draaien op vrijwilligers en worden door de overheid niet ondersteund. Hjälpa zamelt dekens, manden, voer, speeltjes en medicatie in die dan door onze doelorganisaties persoonlijk naar de asielen vervoerd worden.

Naast dit materiaal voor direct transport verzamelt onze vzw allerhande ander materiaal dat via specifieke veilingen aangeboden wordt ten behoeve van de medische onkosten (inentingen, ontwormingen, eventuele sterilisaties of andere noodzakelijke ingrepen) van de adoptiehonden.

Veiling medische kosten buitenlandse hondjes
Veiling Stichting Herplaatsing Keeshonden

Hondenwandelingen

Niets zo leuk als er samen met een bende andere hondenliefhebbers met z'n allen op uit te trekken samen met de trouwe viervoeters.

Door het organiseren van zulke wandelingen proberen we zoveel mogelijk enthousiaste dierenvrienden te bereiken en hen warm te maken voor de doelen van onze vereniging.

Taartenverkoop

We zamelen niet alleen voer in voor de honden, ook aan de baasjes en de andere dierenliefhebbers wordt gedacht. Op regelmatige tijdstippen organiseren we een 'taartenbak', waarbij onze leden en sympathisanten volop aan het bakken slaan en de resultaten te koop aangeboden worden.

Collectebussen

Onder het motto 'vele kleintjes maken één groot' plaatsen we bij verschillende dierenspeciaalzaken een collectebus, waar de klant een vrije bijdrage aan onze vereniging kan achterlaten. Wat voor hen misschien maar enkele centjes zijn kan voor onze dieren vaak een wereld van verschil maken!

Huisbezoeken

Wanneer iemand interesse toont om een asielhondje in huis te nemen, dan gaat de adoptieorganisatie graag eerst een keertje ter plekke om met de mensen te praten en de omgeving te verkennen. Hiervoor wordt meestal een beroep gedaan op vrijwilligers die zich voor zo'n huisbezoekje kunnen en willen vrijmaken.

Hjälpa engageert zich ook hiervoor en legt geregeld een huisbezoek af bij geïnteresseerde adoptiegezinnen. Op die manier dragen ook wij ons steentje bij en kunnen de mensen van de adoptieorganisaties met een gerust hart de hond aan zijn nieuwe thuis overdragen.


Ondersteunde organisaties

De opbrengst van onze activiteiten komt volledig ten goede aan een aantal organisaties die zich belangeloos en ongesubsidieerd inzetten voor het welzijn van de dieren in het algemeen en van honden in het bijzonder. Veelal gaat het hierbij om het plaatsen van asielhonden vanuit landen met een kwalijke reputatie wat betreft het opvangen van deze dieren, of om het herplaatsen van honden die omwille van niet-diergebonden redenen niet langer in hun huidige gezin opgevangen kunnen worden.

Hjälpa kent de oprichters en medewerkers van deze organisaties persoonlijk en staat garant voor hun integere werking. Momenteel ondersteunen we de volgende organisaties:

Rescani

Plaatsen van honden uit Roemeense en Spaanse asielen bij Belgische gezinnen. Zij verzorgen persoonlijk het transport van ingezamelde goederen naar de asielen.

Herplaatsing Keeshonden

Herplaatsing en informatieve site voor alle soorten keeshonden, van groot tot klein. Omdat de keeshond in deze tijd een enorme hype is, en er dus in de toekomst meer keeshondjes herplaatst gaan worden werd deze groep opgericht zodat er hopelijk een hoop gouden mandjes gevonden kunnen worden.

Hondjesinnood

Een jongedame met een groot hart voor dieren, die persoonlijk asielhonden in Turkije gaat verzorgen en zelf ook activiteiten organiseert om deze asielen te ondersteunen.